Tietoa Finkullasta

Tietoa Finkullasta

OLEMME PARAS VAIHTOEHTO, KUN HALUAT MYYDÄ KULTASI

Meillä on 150 vuoden kokemus kullan arvioimisesta ja käsittelystä. Organisaatiomme on tehokas. Usean polven ajan asiakkaamme ovat kääntyneet puoleemme luottaen siihen, että meiltä saa aina hyvän hinnan ja palvelun.

Finkulta.fi on Pantauktioner Sverige AB:n (556499-6311) omistama palvelu.

Pantauktioner Sverige AB on panttilainaustoimintaa harjoittavan Aktiebolaget för varubelåningin (556009-0754, toimipaikka Tukholmassa) tytäryhtiö. 

Meiltä saat:

  • Parhaan hinnan kultaesineillesi.
  • Turvalliset käsittelyt ja toimitukset.
  • Ystävällisen ja miellyttävän palvelun.
  • Helpon mahdollisuuden hyväksyä tai perua kaupan.

Olemme nyt myös testiykkönen, klikkaa ja lue lisää.

Yhteystiedot

Osoite
Finkulta.fi
Vuotie 45
00980 Helsinki

Asiakaspalvelu
Puhelin: 050 5149809
Sähköposti: info@finkulta.fi

FINKULTA.FI YLEISET EHDOT

1. Tietoa ostajasta

1.1 Ostaja on Pantauktioner Sverige AB 556499-6311 (sopimuksessa finkulta.fi).

1.2 Finkulta.fi:n toiminta on rekisteröity Tukholman poliisiviranomaisella.

2. Määritelmät

"Esineellä" tarkoitetaan tavaraa, jonka asiakas lähettää Finkulta.fi:lle yhtiön kultapussissa.

"Finkulta.fi:llä" tarkoitetaan yritystä Pantauktioner Sverige AB (ks. kohta 1 yllä).

"Kultapussilla" tarkoitetaan vastauspostilähetyksiä (mukaan lukien turvapussi), jotka asiakas saa ja joita asiakas käyttää esineiden ja sopimuksen lähettämiseen Finkulta.fi:lle.

"Asiakkaalla" tarkoitetaan oikeushenkilöä (elinkeinonharjoittaja) tai luonnollista henkilöä (kuluttaja), joka solmii sopimuksen ja myy esineitä Finkulta.fi:lle.

"Ehdoilla" tarkoitetaan yleisiä ehtoja.

3. Ostosopimus

3.1 Finkulta.fi ja asiakas solmivat sopimuksen siten, että asiakas täyttää ja allekirjoittaa sopimuksen. Solmimalla sopimuksen asiakas antaa Finkulta.fi:lle toimeksiannon esineen arvioinnista. Finkulta.fi luovuttaa esineen hintatiedot asiakkaalle arvioinnin jälkeen tekstiviestillä tai sähköpostitse.

3.2 Finkulta.fi maksaa asiakkaalle tarjoamansa hinnan, kun arviointi on valmis ja kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen, minkä myötä esine siirtyy Finkulta.fi:n omistukseen.

3.3 Finkulta.fi pidättää oikeuden kieltäytyä esineen ostamisesta, mikäli lähetys on vahingoittunut, suljettu väärin tai avattu tai sitä on manipuloitu. Finkulta.fi:llä on oikeus kieltäytyä esineen ostamisesta myös siinä tapauksessa, että esineen laajuus tai muoto poikkeaa siitä, mitä asiakas on ilmoittanut sopimuksessa. Edellä esitettyjen tilanteiden lisäksi Finkulta.fi pidättää oikeuden kieltäytyä esineen ostamisesta ilman erikseen perusteltua syytä.

4. Asiakas

4.1 Asiakkaan tulee olla vähintään 18-vuotias voidakseen solmia sopimuksen Finkulta.fi:n kanssa. Lisäksi asiakkaan tulee olla esineen virallinen ja lainvoimainen omistaja, jolla on rajoittamaton oikeus luovuttaa esine.

4.2 Asiakkaalla tulee olla suomalainen henkilötunnus ja rekisteröity asuinpaikka Suomessa. Mikäli asiakas haluaa, että rahat maksetaan pankkitilille, hänellä tulee myös olla suomalainen pankkitili, joka on hänen omissa nimissään.

5. Hinnat

5.1 Hinnat määräytyvät palvelun kotisivuilla olevan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan tai sen hintatiedon mukaan, joka asiakkaalle on toimitettu sähköpostitse, puhelimitse tai tekstiviestinä sen jälkeen, kun Finkulta.fi on arvioinut esineen.

5.2 Asiakkaalle maksettava hinta perustuu kullan määrään ja kullan hintaan arviointihetkellä.

6. Arviointi/maksu

6.1 Kun Finkulta.fi on vastaanottanut esineen, Finkulta.fi arvioi sen (ks. lisää kohta 10). Kun Finkulta.fi on vahvistanut esineen arvon, lasketaan hinta, jonka Finkulta.fi on valmis maksamaan esineestä, ja asiakas saa Finkulta.fi:stä ilmoituksen. Ennen maksun suorittamista asiakkaan tulee hyväksyä tämä viesti.

6.2 Finkulta.fi toimittaa maksun esineistä 1 pankkipäivän kuluessa siitä päivästä, jona Finkulta.fi on vastaanottanut kultapussin. Maksulla tarkoitetaan, että Finkulta.fi on lähettänyt kohdan 6.3 mukaisen maksuilmoituksen tai suorittanut maksun asiakkaan pankkitilille.

6.3 Finkulta.fi voi suorittaa maksun pankkitilille, jos asiakas on ilmoittanut tilinumeronsa sopimuksessa tai kirjautunut "Omille sivuille" ja ilmoittanut palvelussa, mille pankkitilille rahat voidaan maksaa, tai vaihtoehtoisesti asioinut asiakaspalvelussa. Tilinumeron tulee olla Finkulta.fi:n tiedossa viimeistään silloin, kun Finkulta.fi vastaanottaa esineen. Jos Finkulta.fi ei ole saanut asiakkaan tilinumeroa, Finkulta.fi suorittaa maksun maksuilmoituksella. Mikäli asiakas on valinnut maksutavaksi tilisiirron, on asiakkaan omalla vastuulla, että ilmoitetut tilinumero ja clearing-koodi ovat oikeat. Finkulta.fi ei ole vastuussa asiakkaan ilmoittamista virheellisistä tilinumeroista tai clearing-koodeista.

6.4 Mikäli asiakas ei hyväksy Finkulta.fi:n tarjoamaa hintaa, asiakas hylkää tarjouksen, ja esine lähetetään maksutta takaisin asiakkaalle. Mikäli asiakas on hyväksynyt tarjouksen mutta haluaa myöhemmin perua kaupan, sovelletaan viiden päivän perumisoikeutta. Esine lähetetään takaisin, kun kauppasumma on maksettu takaisin Finkulta.fi:lle.

7. Palautus ja lunastamaton lähetys

7.1 Finkulta palauttaa esineet aina maksutta oltuaan yhteydessä asiakkaan kanssa sähköpostitse tai puhelimitse.

7.2 Lunastamattomien lähetysten omistusoikeus siirtyy kokonaisuudessaan Finkulta.fi:lle kuukauden kuluttua siitä, kun esine on palautunut Finkulta.fi:n hallintaan, mikäli asiakas ei tätä ennen vaadi toimitusta itselleen.

8. Henkilöllisyys

Finkulta.fi varmentaa asiakkaan henkilöllisyyden hankkimalla tietoja matkapuhelin- ja teleoperaattoreilta, luottotietopalveluista ja vertaamalla näitä tietoja niihin tietoihin, jotka asiakas on itse ilmoittanut sopimuksessa tai "Omilla sivuillaan". Tietoja, jotka Finkulta.fi hankkii muualta kuin suoraan asiakkaalta, käytetään ainoastaan asiakkaan henkilöllisyyden varmentamiseen. Asiakkaan ilmoittamiin tietoihin pätee, mitä edempänä kohdassa 10 ilmoitetaan.

9. Esineiden tarkistaminen

Finkulta.fi pidättää oikeuden tarkistaa esineen aitouden jne. esineen arviointia varten. Tarkistukseen voi sisältyä jalometallien analysointia kemiallisin ja teknisin kokein. Finkulta.fi voi irrottaa esineestä sellaiset osat, joiden se epäilee olevan muuta ainetta kuin kultaa.

10. Henkilötietojen käsittely

10.1 Finkulta.fi:llä on kehittämistarkoituksessa oikeus tallentaa tai muulla tavoin dokumentoida asiakkaan kanssa käytävää yhteydenpitoa.

10.2 Asiakkaan luovuttamia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväkseen Finkulta.fi:hen rekisteröidyt itseään koskevat tiedot. Mikäli tiedoissa ilmenee virheitä, puutteita tai vanhentuneita osia, asiakkaalla on oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista.

10.3 Asiakkaan henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
henkilöllisyyden varmentaminen, sopimuksen muodostaminen ja hallinnointi.

10.4 Tilaamalla sopimuksen asiakas hyväksyy ehdot ja antaa suostumuksensa siihen, että Finkulta.fi käsittelee asiakkaan henkilötietoja kohdan 10 mukaisesti.

10.5 Pantauktioner Sverige AB, y-tunnus 556499-6311, vastaa kohdan 10 mukaisesta henkilötietojen käsittelystä.

11. Evästeet

11.1 Verkkosivu sisältää niin kutsuttuja evästeitä. Kun selaimesi asetuksissa hyväksytään evästeet, annat suostumuksesi evästeiden käyttöön siten kuin seuraavassa esitetään.

11.2 Finkulta.fi käyttää käyttäjäkokemuksen parantamiseen istuntokohtaisia evästeitä seuraamalla, millä sivuilla viivyt pitkään ja mitä sivuja pidät kiinnostavina. Evästeitä käytetään seuraamaan esimerkiksi sitä, onko asiakas vieraillut palvelun sivuilla aiemmin tai milloin asiakas on vieraillut sivuilla viimeksi. Evästeisiin ei tallenneta henkilötietoja kuten sähköpostiosoitteita tai henkilötunnuksia.

11.3 Evästeiden tietoja käytetään verkkosivun palvelujen parantamiseen sekä markkinointikampanjoiden ja tarjousten kohdentamiseen asiakkaalle. Finkulta.fi ei luovuta evästeiden tietoja kolmansille osapuolille, mutta se voi luovuttaa tietoja konserniyrityksilleen.

12. Viestit

12.1 Viestien, jotka Finkulta.fi lähettää asiakkaalle kirjeitse, katsotaan olevan asiakkaan tiedossa viimeistään seitsemän päivän kuluessa lähetyksestä, kun kirje on lähetetty asiakkaan väestörekisteriin merkittyyn osoitteeseen tai viimeisimpään osoitteeseen, jonka asiakas on kirjallisesti ilmoittanut Finkulta.fi:lle. Viestien, jotka Finkulta.fi lähettää asiakkaalle tekstiviestinä tai sähköpostitse, katsotaan olevan asiakkaan tiedossa sinä päivänä, jona tekstiviesti/sähköposti on lähetetty asiakkaalle siihen matkapuhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas on ilmoittanut Finkulta.fi:lle. Asiakas on velvollinen päivittämään yhteystietonsa joko "Omilla sivuilla" tai kirjeitse.

12.2 Tilaamalla ja täyttämällä sopimuksen asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Finkulta.fi ja sen konserniyritykset saavat käyttää sähköpostia, faksia ja automaattisia yhteydenpitotapoja ja järjestelmiä yksilölliseen yhteydenpitoon ja kyseisten yritysten tuotteiden ja palvelujen markkinointiin asiakkaalle.

13. Väärinkäytökset

Finkulta.fi ilmoittaa väärinkäytöksistä, varastetun tavaran käsittelystä, petoksista ja niiden yrityksistä poliisille. Finkulta.fi toimii tiiviisti yhteistyössä viranomaisten kanssa ja raportoi vastaanottamistaan kultaesineistä säännöllisesti.

14. Tarkistussoitot

Finkulta.fi:llä on oikeus tehdä tarkistussoittoja asiakkaalle tämän henkilöllisyyden varmentamista ja Finkulta.fi:n esineistä tarjoamien hintojen varmentamista varten sekä varmistaakseen, että luovutetut tiedot ovat oikein.

15. Vastuunrajoitus

15.1 Sen lisäksi, mitä näissä Ehdoissa mainitaan tai mitä lainsäädännössä edellytetään, Finkulta.fi ei ole vastuussa verkkosivulla julkaistujen tietojen virheistä tai puutteista. Finkulta.fi ei liioin ole vastuussa asiakkaan kokemasta vahingosta tai haitasta, joka johtuu esimerkiksi tietojärjestelmien tai pankkijärjestelmien toiminnankeskeytyksistä tai muista häiriöistä.

15.2 Finkulta.fi:n vastuu esineen menetyksestä tai vahingosta on rajoitettu siihen, mitä näissä Ehdoissa esitetään. Finkulta.fi ei liioin ole vastuussa vahingosta, joka johtuu suomalaisesta tai ulkomaisesta lakimääräyksestä, sotatilasta tai vastaavasta tilanteesta.

16. Erimielisyydet

Jos näistä Ehdoista tai sopimuksesta aiheutuvista erimielisyyksistä ei päästä sopuun, erimielisyydet siirtyvät ratkaistaviksi yleisessä tuomioistuimessa. Mikäli pakottava lainsäädäntö ei edellytä muuta, ensimmäisenä oikeusasteena toimii Tukholman käräjäoikeus.


MYY SUORAAN VERKOSSA TILAA KULTAPUSSI ILMAISEKSI TÄÄLTÄ:

Oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?

Näin maksamme

Kulta

24K 41,9 euro/g
23K 38,9 euro/g
22K 37,2 euro/g
21K 35,4 euro/g
18K 30,3 euro/g
14K 25,3 euro/g

Hopea

830/1000 0,26 euro/g
925/1000 0,29 euro/g

Platina

950/1000 14,8 euro/g
41,9 euro/g

 
FinnishFinnish SwedishSwedish
EnglishEnglish FrenchFrench
SpanishSpanish DeutschDeutsch